Sídlo společnosti:
Chropyňská 220
767 01 Kroměříž

Provozovna:
Vejvanovského 384/1
767 01 Kroměříž

Mobil:
Ing. Michal Majchrák
603 584 337

Zdeňka Majchráková
602 731 709
IČO:25575261
DIČ:CZ25575261

     alimax@alimax.cz

   ÚVODNÍ STRÁNKA
   POPIS PLASTŮ A JEJICH VLASTNOSTI
   VYRÁBĚNÝ A DODÁVANÝ SORTIMENT
   TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY
   VYBAVENÍ PRO FIRMY

Popis plastů a jejich vlastnosti

UHMW-PE 1000

Tento typ patří do skupiny plastů s ultravysokým polymeračním stupněm a jeho struktura je tvořena uhlovodíkovými řetězci s velkou ohebností vazeb. V důsledku toho pak vznikají sítě v nadmolekulární struktuře, které tomuto plastu dodávají vysokou odolnost vůči otěru a opotřebení, vysokou rázovou a vrubovou houževnatost, vysokou pevnost, nízký oučinitel tření, vysoká elektrická pevnost, nízká tepelná a elektrická vodivost. Dále vysoká chemická odolnost vůči většině chemických sloučenin, zejména kyselinám a zásadám, polárním organickým rozpouštědlům a elektrolytům. UHMW-PE je hygienicky nezávadný (platí pouze pro bílou barvu) a má nízkou hustotu - je lehčí než voda. Základní fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č.1.

Z výše uvedených vlastností pak vyplývá nejčastější použití dílů a součástí, což jsou požadavky na vysokou otěruvzdornost, vysoké mechanické namáhání a to i cyklické při vysokých frekvencích, např. vodící babky u textilních strojů.

Pro zymýšlené použití tohoto plastu je nutno brát v úvahu všechny, zpravidla současně působící zatížení, což je: vnější podmínky-teplota a chemické prostředí, dále mechanické zatížení, rychlost a způsob vzájemného pohybu/valivý, smykový, dopad, turbulentní apod.

HMW-PE 500

Chemickým složením a strukturou řetězce je tento plast shodný s předchozím typem, avšak pouze s vysokým polymeračním stupněm. Od tohoto se pak odvíjí obdobné vlastnosti jako u PE 1000, tj. vysoká houževnatost a pevnost, dobře odolává rázům. Je hygienicky nezávadný, má však nižší odolnost vůči otěru. Dodává se převážně v bílé barvě.

Nejčastějšími aplikacemi jsou pak vysekávací podložky, vodící lišty, vymezovací a tlumící elementy, kolečka odvalovacích drah apod. Dále desky a špalky pro bourací stoly v masném průmyslu, pro který byl vyvinut speciální typ v barvě červeno-hnědé s atestem zdravotní nezávadnosti.

Cenově je tento typ méně náročný než UHMW-PE 1000. Je však nutno vhodně zvolit jeho použití.

Tabulka č.1 - některé fyzikálně-mechanické a elektrické vlastnosti

Vlastnost Typ plastu - hodnota Jednotka Zkuš. metoda
  PE 1000 PE 500    
Hustota 935 950 km/m3 DIN 53 479
Molekulová hmotnost 4,5 0,5 milion/mol DIN 53 728
Napětí na mezi kluzu 20 28 N/mm2 DIN 53 455
Napětí na mezi pevnosti 41 38 N/mm2 DIN 53 455
Tažnost >380 >1000 % DIN 53 455
Tvrdost vtiskem kuličky-30s 35 50 N/mm2 DIN 53 456
Tvrdost Shore D 60 64 - -
Vrubová houževnatost 15o 200 40 dvojitý vrub -
Relativní objemové opotřebení 100 250 - "sand-slurry"
Dynamický souč.tření-oproti oceli 0,10-0,12 0,2-0,24 1 -
Oblast tání 135-138 135-138 oC mikroskop
Souč.tepl.roztažnosti (20-100oC) 2 2 mm/(10oC.m) DIN 52 238
Tepelná vodivost 20oC 0,40 0,42 W/oC.m DIN 52 612
Vnitřní měrný odpor >1015 >1015 W.cm DIN 52 482
Povrchový měrný odpor >1013 >1013 W DIN 52 482
Elektrická pevnost 450 450 kW/cm DIN 52 481
 

ALIMAX, s.r.o.